Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (EMÜ KÜS) on mittetulundusühing, mis loodi 19. märtsil 2001 eesmärgiga ühendada maastikukaitse ja –hoolduse eriala tudengeid, kuid 2005. aastast võivad seltsiga liituda kõik Eesti Maaülikoolis õppivad üliõpilased, kes on huvitatud keskkonnakaitsest.

Meie eesmärgiks on tõsta Eesti noorte keskkonnateadlikkust, mistõttu korraldame avalikkusele harivaid üritusi (ekskursioonid, loengud-töötoad, filmiõhtud jms). Samuti matku, talguid ja seltsisiseseid tiimiüritusi. Teeme koostööd teiste organisatsioonidega läbi Ole Rohkem ning Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustiku.

Uusi liikmeid võtame vastu kogu õppeaasta vältel!

Visioon

Eesti noored on teadlikud Eesti ja maailma keskkonnavaldkonnas toimuvast ning panustavad Eesti loodushoidu ja ühiskonna jätkusuutlikku arengusse​.

Missioon

EMÜ KÜS panustab mitteformaalhariduse kaudu Eesti noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisesse elujõulise ja kompetentse liikmeskonna toel.